You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Факультет прикладної математики НТУУ «КПІ»

Матеріал з EverybodyWiki Bios & Wiki
Перейти до:навігація, пошук

Навчальні корпуси № 14 та 15, в яких розташований факультет

Факульте́т прикладно́ї матема́тики НТУУ «КПІ» — один з факультетів «Київського політехнічного інституту».

Історична довідка[ред.]

Заснування ФПМ[ред.]

Факультет прикладної математики створений у 1990 році (Рішення Ради Київського політехнічного інституту від 25 червня 1990 р., протокол № 3; наказ ректора КПІ від 18.07.1990, № 109-1) шляхом його виділення з факультету інформатики та обчислювальної техніки. Деканом новоствореного факультету був призначений академік АН УРСР І. М. Коваленко.

У 1990 році до складу ФПМ увійшли 3 кафедри: кафедра прикладної математики, кафедра математичних методів систематичного аналізу, кафедра спеціалізованих обчислювальних засобів.

На ФПМ покладалися завдання з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців зі спеціальності «Прикладна математика» в межах спеціалізацій:

 1. математичне забезпечення систем автоматизації,
 2. системний аналіз,
 3. інформаційні технології,
 4. інформаційні процеси в системах прийняття рішень,
 5. математичне моделювання та процеси управління;

зі спеціальності «Обчислювальні машини, комплекси, системи та мережі» в межах спеціалізації:

 1. спеціалізовані мікропроцесорні засоби;

У створенні ФПМ та його становленні у різні роки брали участь відомі вчені, дійсні члени та члени-кореспонденти Національної академії наук України Згуровський М. З., Коваленко І. М., Самофалов К. Г., Далецький Ю. Л., професори НТУУ «КПІ» Вавілов Є. М., Молчанов О. А., Павлов О. А., Тарасенко В. П.

У 1992 році кафедру спеціалізованих обчислювальних засобів перейменовано на кафедру спеціалізованих комп'ютерних систем.

У 1998 році на основі кафедри математичних методів системного аналізу створено Інститут прикладного системного аналізу.

Декани[ред.]

Роки Декан
1990—1994 Коваленко Ігор Миколайович, доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України
1994—2005 Молчанов Олександр Артемович, доктор технічних наук, професор
з 2005 Дичка Іван Андрійович, доктор технічних наук, професор

Сучасний ФПМ[ред.]

Зараз факультет прикладної математики є одним з факультетів КПІ.

Структура факультету[ред.]

До складу ФПМ входять три кафедри:

 1. кафедра прикладної математики (завідувач кафедри — доктор технічних наук, професор Чертов О. Р.).
 2. кафедра спеціалізованих комп'ютерних систем (завідувач кафедри — доктор технічних наук, професор Тарасенко В. П.).
 3. кафедра програмного забезпечення комп'ютерних систем (завідувач кафедри — доктор технічних наук, професор Дичка І. А.).[1]

Напрями підготовки[ред.]

Прикладна математика[ред.]

Зміст діяльності фахівців із цієї спеціальності полягає у розробці інформаційних технологій та інформаційних систем, моделюванні процесів та явищ, розробці теоретичних основ математичного та програмного забезпечення систем обробки інформації, математичного моделювання складних технічних систем, розробці систем.

Комп'ютерна інженерія[ред.]

Зміст діяльності фахівців з комп'ютерної інженерії полягає у створенні апаратно-програмних засобів сучасних і перспективних інформаційних технологій, розробці і застосуванні комп'ютерних систем та мереж загального і спеціального призначення, їх системного програмного забезпечення, спеціалізованих комп'ютерних систем та мереж з оптимізованими параметрами, вбудованих комп'ютерних систем, технічних засобів захисту інформації в комп'ютерних системах та мережах.

Програмна інженерія[ред.]

За цим напрямом на ФПМ здійснюється підготовка фахівців за спеціальністю «Програмне забезпечення автоматизованих систем». Зміст діяльності фахівців з цієї спеціальності полягає у розробці прикладного програмного забезпечення комп'ютерних систем та мереж, корпоративних систем, систем підтримки прийняття рішень, автоматизованих систем управління, інтелектуальних систем, програмних продуктів для бізнесу, web-порталів, мультимедійного програмного забезпечення, баз даних та знань, програмних систем діагностики та сертифікації, програмних засобів захисту інформації у комп'ютерних системах та мережах.

Спільне у всіх напрямах[ред.]

Під час навчання на ФПМ на всіх напрямах вкладаються такі спільні дисципліни (можливо, під різними назвами):

 1. Математика: лінійна алгебра, дискретна математика, математичний аналіз, теорія ймовірності та математична статистика, чисельні методи
 2. Теорія програмування: структури даних і алгоритми, штучний інтелект
 3. Програмування: базове програмування (Turbo Pascal, C), об'єктно-орієнтоване програмування (C++, Java, C#), веб-розробка (HTML, JavaScript, CSS, PHP), бази даних (SQL, Oracle), розробка операційних систем, системне програмування (Assembler x86)

Відмінності між напрямами[ред.]

На ФПМ усі напрями навчання мають схожий перелік предметів, але мають відмінності в інтенсивності й поглибленості вивчення тих чи інших дисциплін.

Напрям Поглиблене вивчення Випускник
Прикладна математика (ПМ) Поглиблене вивчення математики, принципів функціонування високорівнених систем. Менше навантаження з програмування порівняно з напрямами кафедри СКС. математик-програміст
Комп'ютерна інженерія (СКС) Поглиблене вивчення програмування. Додаткове вивчення схемотехніки і електроніки, а також низькорівненвого програмування. програміст, комп'ютерний інженер
Програмна інженерія (ПКЗС) Поглиблене вивчення програмування. Трохи більше годин з високорівневого програмування програміст

На кафедрі СКС також вивчається 3D графіка (OpenGL), інженерна графіка, логічне програмування (Prolog) та деякі інші дисципліни

Навчальний процес[ред.]

Посилання[ред.]

Див. також[ред.]

Примітки[ред.]


This article "Факультет прикладної математики НТУУ «КПІ»" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Факультет прикладної математики НТУУ «КПІ».Read or create/edit this page in another language[ред.]