You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Український інститут інформаційних технологій в освіті НТУУ «КПІ»

Матеріал з EverybodyWiki Bios & Wiki
Перейти до:навігація, пошук

Український інститут інформаційних технологій в освіті НТУУ «КПІ» (УІІТО)

Створений у складі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» (НТУУ «КПІ») наказом Міністерства освіти і науки України від 24.11.2004 р. № 880 з метою ефективного впровадження інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в освіту з урахуванням позитивного досвіду діяльності та на базі Українського центру дистанційної освіти НТУУ «КПІ» (УЦДО).

Місія[ред.]

 • Підвищення якості освіти,
 • розширення доступу представників різних вікових груп та верств населення до освітніх ресурсів,
 • створення умов для безперервного навчання впродовж усього життя за рахунок ефективного інтегрування інформаційно-комунікаційних технологій, в тому числі дистанційного навчання, в освітню сферу.

Однією із ключових переваг нашої діяльності на освітянській ниві є можливість застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для здійснення проєктів, які потребують нестандартних рішень. Зокрема, ми маємо достатню програмно-технічну базу і, головне — великий досвід фахівців, у розробленні як окремих навчальних курсів, так і великих проєктів з використанням дистанційних Інтернет-технологій (e-навчання). УІІТО став одним з першопрохідців впровадження дистанційного Інтернет-навчання в Україні. На сьогодні, ми маємо здійснені проєкти в області середньої освіти, вищої освіти, самоосвіти, післядипломної освіти.

Напрями діяльності[ред.]

 • участь у розробленні стратегічних програм та нормативних документів щодо ІКТ в освіті;
 • створення дистанційних курсів та програмних засобів дистанційного навчання;
 • надання освітніх послуг з використанням ІКТ та дистанційного навчання;
 • підготовка фахівців з дистанційного навчання;
 • сертифікація та експертиза в освітній галузі (за дорученням МОН);
 • проведення маркетингових досліджень щодо ІКТ та дистанційного навчання в освіті;
 • участь у розробленні заходів щодо захисту авторських прав і об'єктів інтелектуальної власності у сфері ІКТ в освіті.

Фахівці інституту розробляють окремі навчальні курси, та реалізують проєкти з використанням дистанційних Інтернет-технологій (e-навчання) в області середньої освіти, вищої освіти, самоосвіти, післядипломної освіти.

УІІТО є одним з першопрохідців впровадження дистанційного Інтернет-навчання в Україні. Працює з сучасними платформами підтримки дистанційного навчання відомих брендів: IBM Lotus LearningSpace Forum, IBM Lotus LearningSpace 5.0, Moodle та вітчизняних розробників: Simurg LE 1.2, які орієнтовані на міжнародні стандарти AICC, IMS, SCORM.

Міжнародні проєкти[ред.]

 • Проєкт ЮНЕСКО «Відкритий віртуальний Кампус центрів електронного навчання, науково-технологічних та інженерних університетів країн Центральної та Східної Європи» (UNESCO-CEEVU). *Координація проєкту та діяльності міжнародного Центрально-східно-європейського віртуального університету (CEEVU).
 • Проєкт співробітництва з Посольством Франції в Україні «Створення системи дистанційного навчання з французької мови з метою підготовки до сертифікаційних іспитів.»
 • Проєкт ЮНІДО. Створення дистанційного курсу «Технологічне передбачення» англійською та російською мовами.
 • Проєкт співробітництва з Всесвітньою Академією Всесвітньої організації інтелектуальної власності. Розроблення та використання дистанційного курсу ВА ВОІВ DL 101"Основи інтелектуальної власності" в перекладі українською мовою.
 • Проєкт «Golden Gates to Ukrainian». Створення та використання дистанційного курсу «Українська мова для іноземних громадян»

Реалізовані проєкти[ред.]

2010

 • 21 жовтня 2010 року у НТУУ «Київський політехнічний інститут» відбулась нарада-семінар з питань нормативного забезпечення дистанційної форми навчання, що проводилася Міністерством освіти і науки України спільно з УІІТО НТУУ «КПІ».
 • В липні — вересні на замовлення Інституту ЮНЕСКО інформаційних технологій в освіті виконано дослідження «Відкриті освітні ресурси в Україні: сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку».
 • 7 липня 2010 року УІІТО виповнилося 10 років.
 • В червні — липні в рамках співпраці з Регіональним центром розвитку електронного урядування в Автономній Республіці Крим проведено навчання за дистанційним курсом «Технології е-урядування» трьох груп працівників органів місцевої влади міст Феодосія, Алушта, Євпаторія (всього 90 осіб).
 • З 7-го по 9 квітня в НТУУ «КПІ» було проведено II тур Всеукраїнської студентської олімпіади з теоретичної механіки.

2009

 • Участь у створенні Банку веб-ресурсів навчальних дисциплін НТУУ «КПІ» як складової Єдиного інформаційного середовища НТУУ «КПІ» (Наказ Ректора № 4-239 від 09.08.2009):
 • Створено в НТУУ «КПІ» навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти» (далі — ІПО), до його складу ввійшли Український інститут інформаційних технологій в освіті та Міжгалузевий інститут післядипломної освіти, який було перейменовано в Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації. (Наказ Ректора № 4-76 від 23 квітня 2009 р.)
 • 16-17 квітня 2009 р. експерти УІІТО взяли участь в круглому столі «Стан і перспективи розвитку електронного урядування: Автономна Республіка Крим як пілотний регіон» який було проведено. в Регіональному центрі розвитку електронного урядування (м. Судак, АРК) в рамках проєкту Міжнародного фонду «Відродження»

2008

 • Створено систему моніторингу дистанційного навчання у ВНЗ України, а також базу даних інформаційних ресурсів навчального призначення для ВНЗ.
 • Розроблено концепцію створення Банку Інформаційних Ресурсів Навчального Призначення (БІРНаП) для Міністерства освіти і науки України.
 • Кількість викладачів ВНЗ, що пройшли підвищення кваліфікації в УІІТО, склала понад 4500 осіб.
 • Кількість студентів, що навчалися за дистанційними курсами, склала понад 4200 осіб.
 • В рамках проєкту Міжнародної української школи (МУШ) створено 69 курсів дистанційного навчання, які охоплюють усі навчальні предмети з 5 по 11 клас.
 • Участь у дослідженні «Готовність Автономної Республіки Крим до впровадження е-урядування: аналіз та рекомендації».
 • Кількість слухачів, що навчались за ДК «Адміністратор», склала понад 3500 осіб.

2007

 • Розпочато проєкт Міжнародної української школи (МУШ).[1]
 • Розпочато навчання за програмами підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ВНЗ України.
 • Участь у дослідженні «Електронне урядування в Україні: аналіз та рекомендації».

2006

 • Каталог дистанційних курсів УІІТО поповнився новими курсами, їх загальна кількість склала понад 170.
 • Розроблено програму «Комп'ютерна грамотність» для очно-дистанційного навчання.
 • Участь у розроблені державної програми «ІКТ в освіті і науці» на 2006—2010 роки.

2005

 • Кількість слухачів, які навчаються за дистанційним курсом «Адміністратор», сягнуло 1000 осіб.
 • Каталог дистанційних курсів УІІТО містить вже понад 150 дистанційних курсів.

2004

 • Розроблено дистанційний курс «Адміністратор».
 • Представники 12 університетів їз 8 країн підписали документи про створення Міжнародного громадського об'єднання «Центрально-східно-європейський віртуальний університет».
 • УЦДО реорганізовано в Український інститут інформаційних технологій в освіті (УІІТО).

2003

 • Затверджена «Державна програма розвитку системи дистанційного навчання на 2004—2006 роки».
 • Створено понад 60 дистанційних курсів для підтримки 2-ї вищої освіти.
 • В Міжнародному університеті фінансів (МУФ) відбувся 1-й випуск спеціалістів за програмою 2-ї вищої освіти, які пройшли навчання через Інтернет.

2002

 • В УДЦО проведено нараду Урядового комітету Кабінету Міністрів з питань розвитку системи дистанційного навчання в Україні.
 • Розпочато спільний проєкт з Посольством Франції щодо розроблення дистанційних курсів з французької мови — «Система дистанційного навчання для підготовки до сертифікаційних іспитів з французької мови».
 • З моменту відкриття УДЦО курсову підготовку пройшло близько 600 слухачів з 150 навчальних закладів.

2001

 • Урочисте відкриття Українського центру дистанційної освіти за участю державних посадових осіб та представників іноземних держав.
 • Створено Координаційну раду Міністерства освіти і науки України з питань дистанційної освіти.
 • Підписані угоди про співробітництво з вищими навчальними закладими.

2000

 • Наказом Міністерства освіти і науки України створено Український центр дистанційної освіти (УЦДО).
 • Затверджена «Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні».
 • У співпраці з Міжнародним університетом фінансів розпочато процес дистанційного навчання за програмою другої вищої освіти.
 • Розроблено 25 дистанційних курсів

Ключові особи[ред.]

Примітки[ред.]

 1. Помилка скрипту: Не існує модуля «citation/CS1».

Посилання[ред.]


This article "Український інститут інформаційних технологій в освіті НТУУ «КПІ»" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Український інститут інформаційних технологій в освіті НТУУ «КПІ».