You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Інститут доуніверситетської підготовки НАУ

Матеріал з EverybodyWiki Bios & Wiki
Перейти до:навігація, пошук

Інститут доуніверситетської підготовки НАУ (ІДП НАУ) — структурний підрозділ НАУ, що проводив освітню діяльність, пов'язану з підготовкою громадян України до вступу у ВНЗ та загальнонаціонального ЗНО навчальних досягнень випускників, в 2017 році реформований в Навчально-науковий Інститут неперервної освіти.

Основні напрями діяльності[ред.]

 • якісна підготовка до вступу у ВНЗ та до ЗНО;
 • підвищення рівня підготовки абітурієнтів на основі використання кадрового і матеріального потенціалу університету;
 • вивчення і розроблення проблеми наступності та організації ранньої професійної орієнтації серед слухачів ІДП за участю провідних фахівців НАУ;
 • поглиблене вивчення навчальних дисциплін та спецкурсів.

Історія[ред.]

2003 — створено ІДП НАУ. Структурний підрозділ діє як сполучна ланка між ЗНЗ та НАУ, забезпечуючи реальну можливість не тільки підготуватися до навчання у ВНЗ, а й одразу ж вирішити завжди важливе питання вибору професії. З 2003 р. в Інституті здійснюється інтегрована підготовка слухачів, тобто набуті на підготовчих курсах знання стають не тільки базою для вступу до університету, а й сприяють якісному складанню тестів загальнонаціонального ЗНО навчальних досягнень випускників в УЦОЯО. ІДП є центром, в якому реалізується системна діяльність щодо формування стійкого професійного інтересу у випускників до навчання в НАУ.

Керівництво[ред.]

Директор — Муранова Наталія Петрівна — завідувач кафедри базових і спеціальних дисциплін, кандидат педагогічних наук, доцент.

Заступник директора з навчальної роботи — Романова Світлана Михайлівна — кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник.

Начальник навчального відділу — Світла Олена Семенівна

Начальник навчально-методичного відділу — Черіпко Сергій Іванович

Напрями підготовки[ред.]

ІДП здійснює набір на підготовчі курси до вступу громадян України у ВНЗ для учнів 9-11 класів та випускників ЗНЗ на базі повної загальної середньої освіти з навчальних дисциплін: українська мова та література, математика, фізика, хімія, історія України, всесвітня історія, англійська мова, географія, біологія, рисунок та композиція, світова література, основи журналістики.

Проводиться підготовка до творчого конкурсу на напрями: «Журналістика», «Дизайн» та «Архітектура».

Слухачам, які закінчили підготовчі курси ІДП і вступатимуть до Національного авіаційного університету на природничо-математичні та інженерно-технічні напрями підготовки (позначені +), до загального рейтингу додається до 20 балів за результати підсумкової атестації. За напрямами, що позначені (*), підготовка фахівців проводиться українською та англійською мовами. Ліцензія МОН України серія АЕ № 270705 від 02. 07. 2013 р.

Напрями підготовки фахівців НАУ

 • авіа- і ракетобудування*(+);
 • авіоніка*(+);
 • автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології*(+);
 • аеронавігація*(+);
 • обслуговування повітряних суден*(+);
 • біотехнологія*(+);
 • біомедична інженерія (+);
 • хімічна технологія (+);
 • будівництво*(+);
 • метрологія та інформаційно-вимірювальні технології (+);
 • видавничо-поліграфічна справа (+);
 • геодезія, картографія та землеустрій (+);
 • екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування*(+);
 • радіотехніка*(+);
 • радіоелектронні апарати (+);
 • електоротехніка та електротехнології (+);
 • енергомашинобудування*(+);
 • електронні пристрої та системи*(+);
 • мікро- та наноелектроніка (+);
 • безпека інформаційних і комунікаційних систем*(+);
 • системи технічного захисту інформації (+);
 • управління інформаційною безпекою (+);
 • комп'ютерна інженерія*(+);
 • комп'ютерні науки (+);
 • системна інженерія*(+);
 • програмна інженерія*(+);
 • телекомунікації (+);
 • прикладна математика (+);
 • прикладна фізика (+);
 • філологія;
 • соціологія;
 • соціальна робота;
 • психологія;
 • архітектура;
 • дизайн;
 • документознавство та інформаційна діяльність;
 • менеджмент;
 • маркетинг*;
 • міжнародна економіка;
 • економіка підприємства*;
 • облік і аудит;
 • транспортні технології (на повітряному транспорті)*(+);
 • економічна кібернетика;
 • фінанси і кредит;
 • міжнародний бізнес;
 • міжнародні економічні відносини;
 • міжнародне право;
 • журналістика;
 • міжнародна інформація;
 • туризм;
 • правознавство.

Форми навчання[ред.]

На підготовчих курсах існують різноманітні форми навчання: вечірня, щосуботня та заочна (в дні шкільних канікул), а також організовано роботу підготовчих курсів в регіонах України.

Термін навчання 8-ми місячні підготовчі курси (з 01.10 по 31.05), 4-х місячні (з 14.01 по 31.05).

Професорсько-викладацький склад[ред.]

Навчальний процес на підготовчих курсах забезпечується педагогічними та науково-педагогічними працівниками кафедри базових і спеціальних дисциплін, а також висококваліфікованими фахівцями провідних кафедр університету. Заняття проводяться відповідно до чинних нормативних документів, робочих навчальних програм, адаптованих відповідно до вимог Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти та Українського центру оцінювання якості освіти.

Співробітництво[ред.]

На підставі угод про співробітництво НАУ співпрацює із ЗНЗ, обласними (районними) управліннями освіти і науки, обласними (районними, міськими, міськрайонними) центрами зайнятості, інститутами післядипломної педагогічної освіти, освітніми науково-методичними центрами, Управлінням професійно-технічної освіти м. Києва, закладами освіти, професійно-технічними закладами освіти та коледжами України.

Посилання[ред.]

Сайт інституту

Сайт НАУ


This article "Інститут доуніверситетської підготовки НАУ" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Інститут доуніверситетської підготовки НАУ.Read or create/edit this page in another language[ред.]