You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Інститут ICAO

Матеріал з EverybodyWiki Bios & Wiki
Перейти до:навігація, пошук

Інститут ІКАО — створено у 2003 році з метою забезпечення координації підготовки та перепідготовки спеціалістів в сфері безпеки авіації.

Співпраця Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) з Національним авіаційним університетом (НАУ) розпочалась у 80-ті роки минулого століття. На базі навчального закладу проводилися семінари і робочі зустрічі представників цієї організації. Університет також брав участь у виконанні ряду програм: навчання фахівців, перепідготовка військових пілотів, наукові дослідження тощо.

У 1996 році Рада ІКАО прийняла рішення про відкриття при НАУ Європейського регіонального центру з авіаційної безпеки, який отримав міжнародний сертифікат на право навчання всіх категорій працівників авіаційних підприємств з авіаційної безпеки.

Близько 10 тисяч працівників авіакомпаній, аеропортів, авіаційних підприємств з України і 77 країн світу пройшли підготовку та перепідготовку в навчальних центрах Інституту ІКАО.

Інститут ІКАО постійно бере участь в адаптації та регіоналізації офіційних курсів ІКАО, перекладах навчальних матеріалів, засіданнях робочих груп та нарадах, які проходять під егідою ІКАО.

Зростання авторитету Інституту ІКАО підтверджується постійним збільшенням кількості слухачів і розширенням географії діяльності.

Коротка історія[ред.]

1988 — проведення перших семінарів та робочих зустрічей під егідою Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО).

1992 — участь університету в програмах ІКАО з навчання фахівців, перепідготовки військових пілотів, розробки та перекладу матеріалів ІКАО.

1996 — відкриття Європейського регіонального навчального центру ІКАО з авіаційної безпеки.

2002 — початок роботи Європейського регіонального навчального центру ІКАО з підготовки державних інспекторів з безпеки польотів та льотної придатності повітряних суден.

2003 — створення Інституту ІКАО на базі Європейських регіональних центрів ІКАО.

2006 — організація національних навчальних центрів з авіаційної англійської мови і з управління безпекою авіації, які увійшли до складу Інституту ІКАО.

2011 — включення Інституту ІКАО в Європейську мережу навчальних закладів, сертифікованих Європейською конференцією цивільної авіації (ЄКЦА).

Керівництво[ред.]

Керівник Інституту ІКАО — Суслова Галина Андріївна — Професор Національного авіаційного університету, заслужений діяч освіти України, Почесний професор Ханкукського авіаційного університету (Південна Корея), та Вільнюського технологічного університету (Литва), заступник директора Інституту ІКАО, експерт ІКАО, член Всесвітньої організації жінок, член редакційної комісії журналу AVIATION[1]. Почесний член музею авіації та космонавтики США.

Має ордена, медалі та почесні звання України, Болгарії, Угорщини, Литви та Росії.

Нагороджена Командорським Хрестом ордена Святого Станіслава. 27.02.1930- 26.11.2020

Структура структурного підрозділу[ред.]

Центри ІСАО працюють на базі Національного авіаційного університету в тісній взаємодії із Штаб-квартирою міжнародної організації цивільної авіації а також Державною авіаційною адміністрацією України.

Європейський регіональний навчальний центр ІКАО з авіаційної безпеки утворений при Національному авіаційному університеті на підставі рішення ІКАО від 09.12.1996 року. Це один з центрів світу, що здійснюює навчання з авіаційної безпеки під егідою ІКАО. Основною метою діяльності Центру є підготовка і перепідготовка персоналу авіаційних підприємств для забезпечення безпеки функціонування цивільної авіації.

У 1998 році Центр отримав міжнародний сертифікат на право навчання всіх категорій працівників авіакомпаній і аеропортів в області авіаційної безпеки.


Європейський регіональний навчальний центр ІКАО з підготовки державних інспекторів з безпеки польотів та льотної придатності повітряних суден утворений при Національному авіаційному університеті на підставі рішення ІСАО від 25.11.2002 року. Основною метою діяльності Центру є підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації персоналу авіаційних підприємств для забезпечення безпеки функціонування цивільної авіації відповідно до програм і кваліфікаційних вимог ІСАО.

Національні навчальні центри Інституту ІКАО створені з метою підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації персоналу для цивільної авіації. Робота Центрів спрямована на підвищення рівня безпеки цивільної авіації на національному рівні, на практичне впровадженя науково-методичних розробок, які виконуються спеціалістами Національного авіаційного університету і службами цивільної авіації України згідно програм, затверджених Державною авіаційною адміністрацією.


Напрями підготовки структурного підрозділу[ред.]

Напрями підготовки спіцеалістів з авіаційної безпеки Європейським регіональним навчальним центром ІКАО з авіаційної безпеки

Курси під егідою ІКАО

 • Базовий курс з авіаційної безпеки (для персоналу служби авіаційної безпеки)
 • Підготовка інструкторів з авіаційної безпеки
 • Управління кризовою ситуацією (для керівного складу авіапідприємств)
 • Підготовка державних інспекторів у галузі авіаційної безпеки
 • Авіаційна безпека (для фахівців, які займаються обробкою вантажів та пошти)
 • Авіаційна безпека (для керівного складу авіапідприємств)

Національні курси

 • Підготовка персоналу, що здійснює патрулювання і охорону об'єктів авіаційних підприємств
 • Перепідготовка персоналу, який здійснює патрулювання і охорону об'єктів авіаційних підприємств
 • Підготовка керівників суб'єктів авіаційної діяльності
 • Перепідготовка співробітників САБ аеропортів
 • Підготовка з основ авіаційної безпеки
 • Підготовка операторів спеціальних технічних засобів контролю на безпеку
 • Авіаційна безпека для керівників середньої ланки служби авіаційної безпеки аеропорту
 • Система управління авіаційною безпекою
 • Забезпечення авіаційної безпеки під час перевезення небезпечних вантажів
 • Захист міжнародної цивільної авіації від кіберзагроз
 • Авіаційна безпека для працівників служби УПР
 • Авіаційна безпека (для керівників служби авіаційної безпеки)
 • Підготовка персоналу, який здійснює контроль на безпеку (без використання рентгенівських установок)
 • Програма контролю якості з АБ
 • Системи сертифікації співробітників з авіаційної безпеки
 • Реалізація вимог Doc 30 на національному рівні для керівників служби авіаційної безпеки
 • Авіаційна безпека (для персоналу інженерно -технічної служби)
 • Авіаціонноя безпека (для персоналу служби пасажирських перевезень)
 • Авіаційна безпека (для льотних екіпажів)
 • Авіаційна безпека (для керівників підприємств бортового харчування)
 • Авіаційна безпека для представників авіакомпаній за кордоном
 • Авіаційна безпека для льотних екіпажів вертольотів
 • Авіаційна безпека для персоналу авіації загального призначення
 • Загальні процедури і стратегії дій з порушують порядок і недисциплінованими пасажирами

Напрями підготовки спіцеалістів з авіаційної безпеки Європейським регіональним навчальним центром ІКАО з підготовки державних інспекторів з безпеки польотів та льотної придатності повітряних суден:

Курси під егідою ІКАО

 • Курс 18701: державний інспектор з безпеки польотів — льотна придатність
 • Курс 18700: державний інспектор з безпеки польотів — виконання польотів
 • Системи управління безпекою авіації
 • Державна програма безпеки авіації

Національні курси

 • Підготовка інструкторів з безпеки польотів
 • Аеродроми. Системи управління безпекою авіації (для начальників служб аеродромів)
 • Європейські авіаційні правила (загальний огляд для керівників)
 • Безпека паливних баків повітряних суден
 • Система забезпечення якості (для відповідальних за якість в авіакомпаніях, аеропортах і організаціях з ТО)
 • Людський фактор і взаємодія членів льотного екіпажу (CRM для льотних екіпажів)
 • Базовый курс для державних інспекторів з виконання польотів
 • Пошуково і аварійно-рятувальне забезпечення польотів (для фахівців, які беруть участь у пошуку і рятуванні)
 • Метеорологічне забезпечення безпеки польотів
 • Базовий курс для державних інспекторів з льотної придатності
 • Основні принципи врахування людського фактору при технічному обслуговуванні повітряних суден
 • Курси підвищення кваліфікації за програмою JAR OPS-1
 • Методика проведення аудиту при інспектуванні та сертифікації

Базові принципи міжнародних стандартів ISO 9001:2008, ISO 19011:2002

Курси авіаційної англійської мови Навчально-методичного центру Aviation English розроблені для

 • пілотів
 • диспетчерів
 • інженерів (технічна англійська)
 • авіаційного персоналу (загальна авіаційна англійська)
 • викладачів авіаційної англійської мови
 • рейтерів та екзаменаторів
 • вивчення загальної англійської мови


Форми навчання[ред.]

Навчальна діяльність Інституту ІКАО базується на комплексному підході до безпеки авіаційного транспорту. При цьому використовуються стандартні пакети навчальних програм ІКАО з урахуванням національних особливостей, які побудовані за методологією TRAINAIR.

Навчання слухачів проводиться за модульною системою російською або англійською мовами. Заняття проводять висококваліфіковані інструктори, сертифіковані ІКАО. При успішному закінченні курсів Центр видає сертифікат міжнародного зразка.

Інститут ІКАО має досвід проведення навчання на території замовника. При цьому заняття можуть проводитися як в Україні, так і за кордоном при кількості слухачів не менше 10 осіб. Такий підхід був підтриманий ІКАО і авіаційною владою України.

Професорсько-викладацький склад[ред.]

Курси Інституту ІКАО проводять висококваліфіковані спеціалісти:

 • Інструктори, сертифіковані Штаб-квартирою ІКАО;
 • Інструктори, сертифіковані регіональними центрами ІКАО;
 • Експерти з професорсько-викладацького складу Національного авіаційного університету, Державної авіаційної служби України та авіакомпаній.


Студентське життя[ред.]

Інститут ІКАО бере активну участь у студентському житті Національного авіаційного університету. Щороку відбувається засідання секції авіаційної безпеки Міжнародної науково-практичної конференції «Політ» для студентів та молодих учених, на якій з доповідями виступають майбутні спеціалісти авіаційних галузей.

Колектив Інституту ІКАО майже на третину складається зі студентів та випускників Національного авіаційного університету.

Співробітництво[ред.]

Інститут ІКАО проводить симпозіуми, конференції, семінари, навчальні курси спільно з

Також Інститут ІКАО постійно бере участь в адаптації та регіоналізації офіційних курсів ІКАО, перекладах навчальних матеріалів, засіданнях робочих груп та нарадах, які проходять під егідою ІКАО.

Посилання[ред.]

Офіційний сайт Інституту ІКАО

Сайт НАУ

Примітки[ред.]

This article "Інститут ICAO" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Інститут ICAO.Read or create/edit this page in another language[ред.]