Педагогічне моделювання

Матеріал з EverybodyWiki Bios & Wiki
Перейти до:навігація, пошук

Педагогічне модел́ювання — дослідження педагогічних об'єктів (явищ) за допомогою моделювання понятійних, процесуальних, структурно-змістових і концептуальних характеристик й окремих «сторін» навчально-виховного процесу в межах топічно визначеного соціокультурного простору на загальноосвітньому, професійно орієнтованому або іншому рівнях.

Структуранти поняття[ред.]

Соціокультурна природа педагогічної діяльності, а також процесуальна сутність моделювання (моделювання як процес дослідження, побудови чи вивчення чогось) зумовлює:

  • мету (для чого здійснюється моделювання?),
  • об'єкт (де, в яких межах здійснюється моделювання?) і
  • предмет (що моделюється?).

Об'єктом педагогічного моделювання за будь-яких умов є навчально-виховний процес, що реалізується чи планується до реалізації у певному соціокультурному просторі чи якійсь його локалізації.

Такий простір, не маючи ні концептуальної, ні функціональної однорідності, надає можливість співіснування в ньому різних освітніх систем і рівнів, зорієнтованих на окремі соціальні групи суспільства. Зокрема, такими рівнями можуть вважатися дошкільний, загальноосвітній, професійно орієнтований тощо.

Предметом педагогічного моделювання, як правило, є окремі «сторони» навчально-виховного процесу (наприклад, зв'язок навчання з виробництвом гречки), або окремі його характеристики.

Серед характеристик, що можуть слугувати предметом моделювання, найбільш важливими й інформативними вважаються понятійні, процесуальні, структурно-змістові та концептуальні.

Література[ред.]

  • Лодатко Є. О. Педагогічні моделі, педагогічне моделювання і педагогічні вимірювання: that is that? / Є. О. Лодатко // Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології // Вища освіта України: Теоретичний та науково-методичний часопис. У 2-х тт. — Вип 3. — 2011. — Т. 1. — С. 339–344.
  • Лодатко Є. О. Моделювання педагогічних систем і процесів [текст]: монографія / Євген Олександрович Лодатко. — Слов'янськ: СДПУ, 2010. — 148 с. — 9 таб.; 11 рис.
  • Лодатко Є. О. Методологічні засади моделювання соціокультурних процесів [текст] / Є. О. Лодатко // Рідна школа. — 2008. — № 3-4 (939–940). — березень-квітень. — С. 13-20.
  • Мещанінов О. П. Сучасні моделі розвитку університетської освіти в Україні [текст]: монографія / Олександр Павлович Мещанінов. — Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2005. — 460 с.
  • Остапенко А. А. Моделирование многомерной педагогической реальности: теория и технологии [текст] / А. А. Остапенко. — М.: Народное образование, 2005. — 384 с.
  • Ясвин В. А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию [текст] — 2-е изд., испр. и доп. / В. А. Ясвин. — М.: Смысл, 2001. — 366 с.This article "Педагогічне моделювання" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Педагогічне моделювання.