You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Інститут інформаційно-діагностичних систем Національного авіаційного університету

Матеріал з EverybodyWiki Bios & Wiki
Перейти до:навігація, пошук


Інститут інформаційно-діагностичних систем Національного авіаційного університету (ІІДС НАУ) — створений у 2000 році, є навчально-науковим підрозділом Національного авіаційного університету з підготовки фахівців з інформаційно-діагностичних і авіаційних комп'ютерно-інтегрованих комплексів та технологій, біокібернетики, світлотехніки та технічних засобів захисту інформації в авіаційних та інших галузях промисловості.

Історія ІІДС[ред.]

Інститут інформаційно-діагностичних систем створено у серпні 2000 року. До складу інституту увійшло три кафедри: інформаційно-вимірювальних систем, засобів захисту інформації та комп'ютеризованих систем захисту інформації. Протягом 2001—2003 років в інституті на базі кафедр інформаційних технологій, телекомунікаційних систем, аеронавігаційних систем, прикладної фізики та прикладної математики організовано факультет інформаційних технологій і факультет телекомунікацій та захисту інформації. У 2003 році в інституті відбувся перший випуск фахівців та перший в Україні випуск бакалаврів із захисту інформації. Упродовж 2004—2008 років у структурі інституту створюються підрозділи наукового та науково-навчального спрямувань, у тому числі центри та лабораторії із сертифікованим обладнанням провідних національних та зарубіжних компаній у галузі інформаційних технологій, серед яких обладнання National instruments, CISCO та інтелектуальні системи відеоспостереження. Кафедри інституту відкривають свої філії на провідних підприємствах України та в інститутах Національної академії наук України. У 2009 році відбулася структурна реорганізація інституту: було ліквідовано факультети та сформовано структуру інституту у складі 7 кафедр: прикладної марематики, прикладної фізики, засобів захисту інформації, безпеки інформаційних технологій, інформаційно-вимірювальних систем, комп'ютеризованих систем захисту інформації та інформаційних технологій. Одночасно на базі кафедр аеронавігаційних систем і телекомунікаційних систем в університеті було створено Інститут аеронавігації. Наступна структурна реорганізація інституту відбулася в 2012—2013 роках. Зі складу інституту виведені наступні кафедри: прикладної фізики, комп'ютерних систем захисту інформації та кафедри безпеки інформаційних технологій та введені кафедри: авіаційних комп'ютерно-інтегрованих комплексів, комп'ютеризованих електротехнічних систем та технологій, загальної фізики та кафедра біокібернетики та аерокосмічної медицини.

Керівництво ІІДС[ред.]

Філоненко Сергій Федорович — директор інституту, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, доктор технічних наук, професор. Фахівець у галузі діагностики та неруйнівного контролю, автор понад 230 наукових та методичних праць.

Гумен Микола Борисович — заступник директора з навчальної роботи, лауреат міжнародних виставок у галузі освіти, кандидат технічних наук, професор Фахівець у галузі інформаційних технологій, теорії процесів та систем, автор понад 100 наукових та методичних праць.

Павленко Петро Миколайович — заступник директора з науково-методичної роботи, лауреат Державної премії України в галузі науки та техніки, доктор технічних наук, професор Фахівець у галузі інформаційних технологій, автор понад 210 наукових та методичних праць.

Мужик Ігор Мирославович — заступник директора з організаційно-виховної роботи, старший викладач, Фахівець у галузі автоматизації обробки інформації та схемотехніки.

Структура ІІДС[ред.]

Напрями підготовки інституту[ред.]

6.040301 Прикладна математика

6.051001 Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології

6.170102 Системи технічного захисту інформації

6.050202 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

6.050701 Електротехніка та електро-технології

6.050902 Радіо-електронні апарати

6.051402 Біомедична інженерія

Форми навчання в ІІДС

— Денна

— Заочна

Професорсько — викладацький склад ІІДС[ред.]

В ІІДС працюють:

Члени академії наук України — 1

Заслужені діячі Науки і техніки — 2

Заслужені працівники освіти — 2

Доктори наук — 21

Професори — 23

Кандидати наук — 95

Наукова робота інституту[ред.]

Інститут інформацйно-діагностичних систем працює по таким науковим напрямкам досліджень:


Діагностика та оцінка стану об'єктів:
 — акусто-емісійна діагностика та моніторинг транспортних систем;
 — дослідження, діагностика та моніторинг динамічних характеристик конструкцій;
 — дослідження, діагностика та моніторинг триботехнічних систем.

Науковий керівник напрямку — д.т.н., проф. Філоненко Сергій Федорович.


Неруйнівний контроль виробів авіаційної техніки:
 — розробка технології та систем неруйнівного контролю виробів із композиційних матеріалів;
 — розробка технологій безеталонної дефектоскопії виробів авіаційної техніки.

Науковий керівник напрямку — д.т.н., проф. Куц Юрій Васильович.


Розробка технологій інформаційної підтримки процесів життєвого циклу промислових виробів (CALS- та PLM- технологій):
 — автоматизовані системи технічної підготовки розширених виробництв;
 — методи та технології управління даними про виріб в інтегрованому інформаційному середовищі автоматизованих систем;
 — PLM-технології інформаційної підтримки етапів життєвого циклу виробів авіаційних підприємств.

Науковий керівник напрямку — д.т.н., проф. Павленко Петро Миколайович.


Розробка інтелектуальних робототехнічних вимірювальних комплексів та систем:
 — інформаційні системи високоточних вимірювань геометричних розмірів об'єктів;
 — системи контролю та управління рухом координатно-вимірювальних машин.

Науковий керівник напрямку — д.т.н., проф. Квасніков Володимир Павлович.


Захист даних від витоку мережевими каналами

Науковий керівник напрямку — д.т.н., проф. Філоненко Сергій Федорович.


Дослідження засобів захисту інформації від несанкціонованого доступу на основі біометричних ознак людини та розробка систем захисту за біометричними ознаками

Наукові керівники напрямку:

к.т.н., доц. Швець Валеріан Анатолійович,

к.т.н., доц. Темніков Володимир Олександрович.


Автоматизовані системи обробки даних

Науковий керівник напрямку — д.т.н., проф. Приставка Пилип Олександрович.


Математичне моделювання фізико-хімічних та біологічних систем і процесів

Науковий керівник напрямку — д.ф.-м.н., проф. Жук Петро Федорович.


Розробка, проектування, дослідження відновлюваних джерел енергії
 — вітроенергетичні установки ;
 — сонячні енергетичні установки;
 — теплові насоси;
 — автоматизоване проектування відновлювальних джерел енергії.

Науковий керівник напрямку — д.т.н., проф. В. М. Синєглазов


Авіаційно-космічні тренажери
 — системи візуалізації ;
 — автоматизовані системи навчання;
 — моделі формалізації задач навчання.

Науковий керівник напрямку — д.т.н., проф. В. М. Синєглазов


Випробувальні стенди авіаційного обладнання
 — робастні системи автоматичного керування;
 — ідентифікація динамічних об'єктів з урахуванням нелінйностей;
 — автоматизовані системи керування випробуваннями;
 — автоматизоване проектування випробувальних динамічних стендів.

Науковий керівник напрямку — д.т.н., проф. В. М. Синєглазов


Пілотажно-навігаційні комплекси літальних апаратів
 — автоматизоване проектування пілотажно-навігаційніх комплексів літальних апаратів;
 — методи та алгоритми системи обробки інформації в пілотажно-авіаційних комплексах літальних апаратів;
 — навігаційні комплекси безпілотних літальних апаратів.

Науковий керівник напрямку — к.т.н., проф. М. К. Філяшкін


Метрологічне забезпечення і сертифікація біомедичних комплексів;
— Розробка біокібернетичних основ проектування органів і систем людини;
— Методологія створення біомедикоінженерної системи оцінки психофізіологічного стану операторів експериментальних видів діяльності;
— Синтез технологічних процесів виробництва та експлуатації біомедичних комплексів;
— Медичний менеджмент.

Науковий керівник напрямку — д.т.н., проф. В. Д. Кузовик


Математичне та комп'ютерне моделювання динамічних систем (включаючи проблеми дрібної динаміки)
 — операційні методи досліджень нестаціонарних процесів апроксимаційного типу
 — апроксимаційні методи моделювання для лінійних та нелінійних динамічних систем

Науковий керівник напрямку — д.т.н., проф., чл.-кор. НАН України Васильєв В. В.


Світлосигнальні системи аеродромів
 — проектування, модернізація, визначення, нормування і забезпечення надійності;
 — контроль і прогнозування технічного стану елементів світлосигнальних систем аеродромів;
 — технічна експертиза світлосигнального оснащення;
 — сертифікація світлосигнального оснащення і світлосигнальних систем аеродромів

Науковий керівник напрямку — к.т.н., проф. Ванецян С. Г.


Моделювання світлових приладів на основі світлодіодів
 — методи оптимального конструювання світлотехнічних приборів і систем
 — методика визначення та оцінки сили світла аеродромних вогнів

Науковий керівник напрямку — к.т.н., доц. Квач Ю. М.


Удосконалення авіаційних електричних машин і електроприводів і оптимізація їх експлуатаційних характеристик
 — розробка генераторної установки для повністю електрифікованого літака

Науковий керівник напрямку — к.т.н., доц. Мартинюк В. С.

Студентське життя ІІДС[ред.]

Студентський колектив інституту має великий творчий та інтелектуальний потенціал, готовність до позитивної соціально-активної діяльності. Йому властиве прагнення до творчості, самостійності, пошуку нових оригінальних та сміливих рішень. Студентське самоврядування є ефективним стимулом для підвищення цієї активності, виступає механізмом взаємодії між учасниками освітнього процесу, є інструментом у вирішенні силами студентів життєво важливих проблем управління як у навчальній, так і позанавчальній роботі. Студентська рада забезпечує інтеграцію навчально-професійної та позанавчальної діяльності студентів, формування патріотизму, професійної культури та етики, опікується організацією побуту та дозвілля студентства, формуванням у студентів навичок майбутнього організатора, керівника, зростання у студентської молоді соціальної активності та відповідальності за доручену справу. Студентство інституту є організатором та активним учасником багатьох заходів, серед яких: благодійний проект «Все найкраще дітям», зорієнтований на допомогу дитячим будинкам, акція «Життя заради життя», спрямована на профілактику захворювання на ВІЛ/СНІД серед молоді; «Я дарую дитині книгу» — зібрані книжки були передані до дитячих будинків різних областей України. Студенти щорічно достойно представляють інститут не тільки на університетських, а й на міських та всеукраїнських спортивних, інтелектуальних та художніх та соціальних конкурса. Ряд студентських заходів стали традиційними, зокрема, посвячення в студенти, вручення студентського квитка, проведення чемпіонатів інституту з різних видів спорту, проведення інтелектуальних та спортивних ігор і змагань, організація та проведення екскурсій, літературно-творчих вечорів тощо. Команди КВВ та самодіяльності інституту є постійними учасниками університетських конкурсів.

Співробітництво інституту[ред.]

Навчальна та наукова діяльність інституту проходить у тісній співпраці із закордонними та національними підприємствами, установами та організаціями.

Серед них:

Освітні та наукові заклади:

- Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут».

- Національний гірничний університет України.

- Харківський національний університет радіоелектроніки.

- Одеська національна академія зв'язку ім. О. С. Попова.

- Національний університет Львівська політехніка.

- Національний транспортний університет.

- Національний аерокосмічний університет ім. Н. Є. Жуковського.

- Донбаська державна машинобудівна академія.

- Національна академія Служби безпеки України.

- Донецький національний університет.

- Запорізький національний технічний університет.

- Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації.

- Європейський університет.

- Інститут енергозбереження та енергоменеджменту.

- Інститути Національної академії наук України.

- Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова.

- Чернігівський національний технологічний університет.

- Український науково–дослідний інститут авіаційної технології.

- Сумський державний університет.

- Вінницький державний технічний університет.

- Emory University (Department of Chemistry, research group prof. Craig L. Hill, state Georgia, Atlanta, USA).

- Хабаровський тихоокеанський державний університет.

- Нижньовартовський державний гуманітарний університет.

- Московський фізико-технічний університет (МФТІ).

- Науково-дослідний інститут ЦА (м. Москва).


Державні служби та установи:

- «Государственный межведомственный научно-иследовательский и образовательный центр CALS-технологий» (Росія).

- Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.

- Служба безпеки України.

- Всеукраїнська асоціація «Інформаційна безпека та інформаційні технології».

- Державне підприємство «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України.

- "Держенергонагляд ".

- Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.


Виробничі, проектні, дослідницькі підприємства та організації:

- «Авіаційний науково-технічний комплекс ім. О. К. Антонова».

- ДП «Укрметртестстандарт».

- ВО «Південмаш».

- «Київприлад».

- Київський державний авіаційний завод «Авіант».

- ПАТ «Мотор Січ» (м. Запоріжжя).

- ПАТ «СНВО ім. М. В. Фрунзе» (м. Суми).

- ЗАО "Конструктосько–технологічне бюро версифікаційного моделювання й підготовки виробництва ".

- Корпорація «Інформаційні технології» (м. Київ)

- Російське товариство неруйнівного контролю та технічної діагностики.

- Болгарське товариство неруйнівного контролю та технічної діагностики.

- Корпорація «Dassault Systemes» (Франція).

- Представництво «IBM» в Україні.

Видатні вчені та випускники ІІДС[ред.]

Члени академії наук України

Васильєв Всеволод Вікторович, д.т.н., професор, завідувач кафедри електротехніки і світлотехніки

Лауреати Державної премії України у галузі науки та техніки:

Аблесімов Олександр Констянтинович, к.т.н., професор, професор кафедри авіаційних комп'ютерно-інтегрованих комплексів (АКІК)

Павленко Петро Миколайович, д.т.н., професор, заступник директора інституту з науково-методичної роботи

Пустовойтов Микола Олексійович, к.ф-м.н., с.н.с., доцент кафедри інформаційно — вимірювальних систем (ІВС)

Філоненко Сергій Федорович, д.т.н., професор, директор інституту

Щербак Леонід Миколайович, д.т.н., професор, професор кафедри інформаційно — вимірювальних систем

Синєглазов Віктор Михайлович, д.т.н., професор, завідувач кафедрою авіаційних комп'ютерно-інтегрованих комплексів

«Заслужені діячі науки і техніки»

Синєглазов Віктор Михайлович, д.т.н., професор, завідувач кафедрою авіаційних комп'ютерно — інтегрованих комплексів

Васильєв Всеволод Вікторович — д.т.н., професор, завідувач кафедри електротехніки і світлотехніки

«Заслужений працівник освіти України»

Аблесімов Олександр Констянтинович, к.т.н., професор, професор кафедри авіаційних комп'ютерно — інтегрованих комплексів

«Заслужений метролог України»

Квасніков Володимир Павлович, д.т.н., професор, завідувач кафедри інформаційних технологій

Кавалери державних нагород

«Медаль за працю і звитягу»

Куц Юрій Васильович д.т.н., професор, завідувач кафедри інформаційно — вимірювальних систем

Лауреати міжнародних виставок

Лауреат міжнародних виставок у галузі освіти

Гумен Микола Борисович, к.т.н., доцент, заступник директора ІІДС з навчальної роботи

Лауреат міжнародних виставок робототехнічних систем

Квасніков Володимир Павлович, д.т.н., професор, завідувач кафедри інформаційних технологій

Лауреат міжнародних виставок систем неруйнівного контролю

Єременко Володимир Станіславович, к.т.н., доцент, професор кафедри інформаційно — вимірювальних систем

Посилання[ред.]


This article "Інститут інформаційно-діагностичних систем Національного авіаційного університету" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Інститут інформаційно-діагностичних систем Національного авіаційного університету.